Open House ILSC 13 ,May 2015

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2015 ที่ผ่านมา พี่ๆวู่รี่ได้รับเกียรติให้มาร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ILSC PATHWAY ในช่วงบ่าย และและข้อมูลจากวิทยาลัยต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับ ILSC คะ