Upper Madison College รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% + Waived Application fee

UMC ตั้งอยู่ใจกลางโตรอนโตและเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศแคนาดา  โรงเรียนนี้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเช่นคุณ ชั้นเรียนในโรงเรียนนี้มีขนาดเล็กมาก (จำนวนนักเรียนต่อชั้นสูงสุดคือ 14) และอาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ใช้ภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ They also have very friendly teachers and staff members who will take good care of you while you’re ในโตรอนโต