Happy Labour Day 2015

1

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่

ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันแรงงานแห่งชาติ ประจำประเทศไทย

ในประเทศยุโรป เรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” (May Day) ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน

 

ปล. วันหยุดยาวแบบนี้ จะเดินทางไปไหนมาไหนอย่าประมาทนะจ๊ะ

 

 

credit : http://mayday.sanook.com/

credit : www.singtip.com