Pan Am / Parapan Am game

Pan Am / Parapan Am Games Toronto วันเปิดพิธีงานโอลิมปิกของแพนแอมและพาราแพนแอมเกมส์…