Pan Am / Parapan Am game

Pan Am / Parapan Am Games Toronto

วันเปิดพิธีงานโอลิมปิกของแพนแอมและพาราแพนแอมเกมส์ (Pan Am / Parapan Am Games) ที่เมืองโตรอนโต

Pan Am / Parapan Am Games นี้ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในจำพวกกีฬานานาชาติ (the world’s third largest international multi-sport Games) โดยงานPan Am Games จะจัดขึ้นระหว่างวันที 10-26 กรกฎาคมนี้ และ งานและ Parapan Am Gamesจะจัดขึ้นระหว่าง 07-15 สิงหาคมค่ะ