เยี่ยมชม LAMTON COLLEGE @เมืองSARNIA

 

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พี่ๆวู่รี่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก LAMTON  COLLEGE ที่เมือง SARNIA  ซึ่งห่างจากเมืองโตรอนโต้ 2 ชั่วโมง บรรยากาศดี และโดยรอบเงียบสงบเหมาะกับการเรียนเป็นอย่างมาก ตึกเรียนใหญ่ กว้างขวาง จะดังทางด้านเทคโนโลยี พลังงาน ,โมบาย แอพริเคชั่น , ด้านวิศวะคอมพิวเตอร์  และการพยาบาล