Pan Am / Parapan Am game

Pan Am / Parapan Am Games Toronto วันเปิดพิธีงานโอลิมปิกของแพนแอมและพาราแพนแอมเกมส์…

Happy Labour Day 2015

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม วันที่…

Niagara College, OPEN HOUSE

  เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ๆวูรี้ไทยแลนด์พร้อมทีมงาน…

Christmas day

กิจกรรมวันคริสมาต ประธานบริษัทจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน…